Kontaktai

 

Elektroninis paštas: 

info@tmgd.lt

 

Draugijos buveinė:

M. K. Čiurlionio g. 21

LT-03101, Vilnius

Lietuva

 

Organizacinė struktūra

 

1. Draugijos Tarybą sudaro:  

- draugijos pirmininkas doc.
  Algimantas Jasulaitis;

- draugijos pirmininko pavaduotojai
  Sigitas Laima ir Dmitrij Fomin;

- draugijos sekretorė Gerda Andriuškevičiūtė;

- draugijos iždininkas Dalius Banionis;

- du draugijos nariai:
  Sigitas Chmieliauskas ir
  Karolina Ginčienė.

 

2. Draugijos revizinę komisiją
    sudaro:
 

- draugijos narys Ovidijus Petkelis;

- draugijos narys Tomas Šavyrovas;

- draugijos narė Kristina Šavyrovienė.

The Society of forensic medical doctors was founded in 7th February 2013. The Society unites forensic medical doctors in the Republic of Lithuania for the purposes of professional development, national healthcare system improvement and representation of Society's interests nationwide and abroad.

The Society's objectives:

  • Cooperation for problem solving in areas of science, education, vocational training, prevention, diagnosis and treatment of diseases, medical ethics;
  • Contribution to development of forensic policy in the Republic of Lithuania;
  • Protection of legitimate interests and rights of the Society's members;
  • Establishment of relationships with similar organizations abroad.

The Society's activities:

  • Management of meetings, conferences, congresses, seminars, discussions and other events covering the topics of forensic medicine;
  • Representation of the Society in public organizations, also in committees and commissions of governmental and non-governmental bodies;
  • Publishing of books, periodicals, articles, audio, digital and other resources;
  • Research in the humanities and social sciences;
  • Participation in activities and events of international organizations.
2020  Teismo medicinos gydytojų draugija