Kontaktai

 

Elektroninis paštas: 

info@tmgd.lt

 

Draugijos buveinė:

M. K. Čiurlionio g. 21

LT-03101, Vilnius

Lietuva

 

Organizacinė struktūra

 

1. Draugijos Tarybą sudaro:  

- draugijos pirmininkas doc.
  Algimantas Jasulaitis;

- draugijos pirmininko pavaduotojai
  Sigitas Laima ir Dmitrij Fomin;

- draugijos sekretorė Gerda Andriuškevičiūtė;

- draugijos iždininkas Dalius Banionis;

- du draugijos nariai:
  Sigitas Chmieliauskas ir
  Karolina Ginčienė.

 

2. Draugijos revizinę komisiją
    sudaro:
 

- draugijos narys Ovidijus Petkelis;

- draugijos narys Tomas Šavyrovas;

- draugijos narė Kristina Šavyrovienė.

doc. dr. Algimantas Jasulaitis

Gimė 1949 m. kovo 5 d. Marijampolėje.
1972 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir įgijo gydytojo kvalifikaciją.
1996 m. baigė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutą ir įgijo žurnalisto specialybę.
1972 m. – Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių chirurgijos probleminės mokslinio tyrimo laboratorijos vyr. mokslinis bendradarbis.
1983–1988 m. – sektoriaus vedėjas, vyr. mokslinis bendradarbis.
1988–1992 m. – Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedros vyr. dėstytojas.
1992–1996 m. vyr. asistentas.
nuo 1996 m. iki šiol – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedros docentas.
2001–2005 m. – Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto mokslo sekretorius;
1990–1991 m. žurnalo „Medicina“ redaktorius.
1993–1994 m. žurnalo „Lietuvos chirurgija“ redaktorius.
1994–1995 m. laikraščio „Gydytojų žinios“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, vyr. redaktorius.
1994–1996 m. žurnalo „Kardiologijos seminarai“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas.
1995–1998 m. leidyklos „Džiugas“ direktoriaus pavaduotojas;
2002–2005 m. žurnalo „Sveikata“ literatūrinio puslapio redaktorius (visuomeniniais pagrindais).
2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.
2009 m. suteiktas nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas, apdovanotas nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklu.

2010 m. apdovanotas pirmojo laipsnio medaliu už nuopelnus Vilniui ir Tautai.

2011 m. paskirta Kunigaikščio Gedimino pirmojo laipsnio nominacija.

 

Nuo 2013 m. teismo medicinos gydytojų draugijos narys, Draugijos Tarybos narys ir Draugijos pirmininkas.

 

2020  Teismo medicinos gydytojų draugija