Kontaktai

 

Elektroninis paštas: 

info@tmgd.lt

 

Draugijos buveinė:

M. K. Čiurlionio g. 21

LT-03101, Vilnius

Lietuva

 

Organizacinė struktūra

 

1. Draugijos Tarybą sudaro:  

- draugijos pirmininkas doc.
  Algimantas Jasulaitis;

- draugijos pirmininko pavaduotojai
  Sigitas Laima ir Dmitrij Fomin;

- draugijos sekretorė Gerda Andriuškevičiūtė;

- draugijos iždininkas Dalius Banionis;

- du draugijos nariai:
  Sigitas Chmieliauskas ir
  Karolina Ginčienė.

 

2. Draugijos revizinę komisiją
    sudaro:
 

- draugijos narys Ovidijus Petkelis;

- draugijos narys Tomas Šavyrovas;

- draugijos narė Kristina Šavyrovienė.

 

Jana Bytautaitė

Teismo medicinos gydytoja  

 

2012 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą

2012 – 2016 m. Teismo medicinos rezidentūra

Nuo 2016 m. iki dabar dirba Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriuje teismo medicinos eksperte

Nuo 2013 m. – Teismo medicinos gydytojų draugijos narė

2014 m. Teismo medicinos gydytojų draugijos susirinkime skaitytas pranešimas “Netrauminės staigios neurologinės mirtys”

 

Publikacijos:

Teismo medicininių ir klinikinių diagnozių nesutapimai Lietuvoje

Sandra Mažeikienė, Sigitas Laima, Algimantas Jasulaitis, Jana Bytautaitė, Vilma Baranauskaitė, Gerda Andriuškevičiūtė, Sigitas Chmieliauskas. Laboratorinė medicina. 2014, t. 16, Nr. 3, p. 116 -119

 

 

2020  Teismo medicinos gydytojų draugija