Kontaktai

 

Elektroninis paštas: 

info@tmgd.lt

 

Draugijos buveinė:

M. K. Čiurlionio g. 21

LT-03101, Vilnius

Lietuva

 

Organizacinė struktūra

 

1. Draugijos Tarybą sudaro:  

- draugijos pirmininkas doc.
  Algimantas Jasulaitis;

- draugijos pirmininko pavaduotojai
  Sigitas Laima ir Dmitrij Fomin;

- draugijos sekretorė Gerda Andriuškevičiūtė;

- draugijos iždininkas Dalius Banionis;

- du draugijos nariai:
  Sigitas Chmieliauskas ir
  Karolina Ginčienė.

 

2. Draugijos revizinę komisiją
    sudaro:
 

- draugijos narys Ovidijus Petkelis;

- draugijos narys Tomas Šavyrovas;

- draugijos narė Kristina Šavyrovienė.

dokt. Sigitas Chmieliauskas

2009 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir įgijo medicinos gydytojo kvalifikaciją.
Nuo 2013 m. teismo medicinos gydytojų draugijos narys ir Draugijos Tarybos narys. 

Nuo 2014 m. teismo medicinos gydytojas Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje Vilniaus skyriuje. 

 

2020  Teismo medicinos gydytojų draugija