Kontaktai

 

Elektroninis paštas: 

info@tmgd.lt

 

Draugijos buveinė:

M. K. Čiurlionio g. 21

LT-03101, Vilnius

Lietuva

 

Organizacinė struktūra

 

1. Draugijos Tarybą sudaro:  

- draugijos pirmininkas doc.
  Algimantas Jasulaitis;

- draugijos pirmininko pavaduotojai
  Sigitas Laima ir Dmitrij Fomin;

- draugijos sekretorė Gerda Andriuškevičiūtė;

- draugijos iždininkas Dalius Banionis;

- du draugijos nariai:
  Sigitas Chmieliauskas ir
  Karolina Ginčienė.

 

2. Draugijos revizinę komisiją
    sudaro:
 

- draugijos narys Ovidijus Petkelis;

- draugijos narys Tomas Šavyrovas;

- draugijos narė Kristina Šavyrovienė.

Oleg Detiukevič

2009 m. baigė Vilniaus universiteto medicinos fakultetą (internatūrą baigė 2010 m.), įgijo medicinos gydytojo kvalifikaciją.

2014 m. baigė teismo medicinos rezidentūrą.

Nuo 2013 m. teismo medicinos gydytojų draugijos narys ir Draugijos revizinės komisijos narys.

 

Nuo 2014 m. iki dabar dirba Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje Vilniaus skyriuje teismo medicinos ekspertu.

 

2020  Teismo medicinos gydytojų draugija