Kontaktai

 

Elektroninis paštas: 

info@tmgd.lt

 

Draugijos buveinė:

M. K. Čiurlionio g. 21

LT-03101, Vilnius

Lietuva

 

Organizacinė struktūra

 

1. Draugijos Tarybą sudaro:  

- draugijos pirmininkas doc.
  Algimantas Jasulaitis;

- draugijos pirmininko pavaduotojai
  Sigitas Laima ir Dmitrij Fomin;

- draugijos sekretorė Gerda Andriuškevičiūtė;

- draugijos iždininkas Dalius Banionis;

- du draugijos nariai:
  Sigitas Chmieliauskas ir
  Karolina Ginčienė.

 

2. Draugijos revizinę komisiją
    sudaro:
 

- draugijos narys Ovidijus Petkelis;

- draugijos narys Tomas Šavyrovas;

- draugijos narė Kristina Šavyrovienė.

Teismo medicinos gyd. Dmitrij Fomin

2007 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir įgijo teismo medicinos gydytojo kvalifikaciją.
Nuo 2003 m. iki dabar dirba teismo medicinos gydytoju.
Nuo 2009 m. – Vilniaus universiteto medicinos fakulteto teismo medicinos gydytojų rezidentų vadovas.

 

Nuo 2013 m. teismo medicinos gydytojų draugijos narys ir Draugijos Tarybos sekretorius.

 

2020  Teismo medicinos gydytojų draugija