Kontaktai

 

Elektroninis paštas: 

info@tmgd.lt

 

Draugijos buveinė:

M. K. Čiurlionio g. 21

LT-03101, Vilnius

Lietuva

 

Organizacinė struktūra

 

1. Draugijos Tarybą sudaro:  

- draugijos pirmininkas doc.
  Algimantas Jasulaitis;

- draugijos pirmininko pavaduotojai
  Sigitas Laima ir Dmitrij Fomin;

- draugijos sekretorė Gerda Andriuškevičiūtė;

- draugijos iždininkas Dalius Banionis;

- du draugijos nariai:
  Sigitas Chmieliauskas ir
  Karolina Ginčienė.

 

2. Draugijos revizinę komisiją
    sudaro:
 

- draugijos narys Ovidijus Petkelis;

- draugijos narys Tomas Šavyrovas;

- draugijos narė Kristina Šavyrovienė.

 

Linas Janauskas

Teismo medicinos gydytojas

 

2010 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą

2012-11-22 konferencijoje „Apsinuodijimų klinikinis ir teismo medicininis vertinimas“ skaitytas pranešimas „Toksinė epidermio nekrolizė (Lyell'o sindromas)“

Nuo 2013 m. – Teismo medicinos gydytojų draugijos narys

2015 m. įgijo Teismo medicinos gydytojo specialybę

 

Publikacijos:

Vaikų destruktyvumas: smurtas Lietuvoje ir prevencijos programos

Algimantas Jasulaitis, Vladas Sniečkus, Gerda Andriuškevičiūtė, Linas Janauskas, Neringa Mačiulytė. Laboratorinė medicina. 2012, t. 14, Nr. 4, p. 202 - 206

 

 

2020  Teismo medicinos gydytojų draugija