Kontaktai

 

Elektroninis paštas: 

info@tmgd.lt

 

Draugijos buveinė:

M. K. Čiurlionio g. 21

LT-03101, Vilnius

Lietuva

 

Organizacinė struktūra

 

1. Draugijos Tarybą sudaro:  

- draugijos pirmininkas doc.
  Algimantas Jasulaitis;

- draugijos pirmininko pavaduotojai
  Sigitas Laima ir Dmitrij Fomin;

- draugijos sekretorė Gerda Andriuškevičiūtė;

- draugijos iždininkas Dalius Banionis;

- du draugijos nariai:
  Sigitas Chmieliauskas ir
  Karolina Ginčienė.

 

2. Draugijos revizinę komisiją
    sudaro:
 

- draugijos narys Ovidijus Petkelis;

- draugijos narys Tomas Šavyrovas;

- draugijos narė Kristina Šavyrovienė.

Tomas Šavyrovas

 

2003 – 2009 m. Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas. Suteiktas medicinos magistro laipsnis bei gydytojo kvalifikacija.

2009 rugsėjis – 2010 birželis Internatūros praktika VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje.

Internatūros baigiamasis mokslo tiriamasis darbas „Vegenerio granuliomatozė, sergančių mirštamumas/ išgyvenamumas. Reumatologijos centro duomenų apžvalga“.

2010 – 2014 m Teismo medicinos rezidentūra Vilniaus universitete Medicinos fakultete. Įgyta teismo medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija.

Darbai:

Rezidentūros baigiamasis darbas „Deontologinių ekspertizių išvadų, 1990 m. – 2003 m. laikotarpyje, analizė“.

Kartu su K. Šavyroviene, D. Fomin, A. Jasulaičiu, S. Laima, S. Ročka publikacijai ruošiamas straipsnis „Neurologinės kilmės mirtys teismo medicinos praktikoje“.

 

Nuo 2013 m. Teismo medicinos draugijos narys ir Draugijos revizinės komisijos narys.

2020  Teismo medicinos gydytojų draugija