Kontaktai

 

Elektroninis paštas: 

info@tmgd.lt

 

Draugijos buveinė:

M. K. Čiurlionio g. 21

LT-03101, Vilnius

Lietuva

 

Organizacinė struktūra

 

1. Draugijos Tarybą sudaro:  

- draugijos pirmininkas doc.
  Algimantas Jasulaitis;

- draugijos pirmininko pavaduotojai
  Sigitas Laima ir Dmitrij Fomin;

- draugijos sekretorė Gerda Andriuškevičiūtė;

- draugijos iždininkas Dalius Banionis;

- du draugijos nariai:
  Sigitas Chmieliauskas ir
  Karolina Ginčienė.

 

2. Draugijos revizinę komisiją
    sudaro:
 

- draugijos narys Ovidijus Petkelis;

- draugijos narys Tomas Šavyrovas;

- draugijos narė Kristina Šavyrovienė.

Kristina Šavyrovienė

2005 – 2011 m. Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas. Suteiktas medicinos magistro laipsnis bei gydytojo kvalifikacija.

Publikacijos:

Pranas Šerpytis, Monika Kalvaitytė, Kristina Jakubauskaitė, Valdas Bilkis, Robertas Katliorius, Rasa Palšauskaitė. Trumpesnis laikas iki reperfuzinės terapijos yra susijęs su mažesniu mirtingumu. ISSN 1392-6373 Sveikatos mokslai 2011, Volume 21, Number 5, p. 122-124

Darbai:

Internatūros baigiamasis mokslo tiriamasis darbas „Mechaninės geltos gydymo taktika esant koaguliopatijai“

Nuo 2011 m. Teismo medicinos rezidentūra Vilniaus universitete Medicinos fakultete.

Kartu su D. Fomin, A. Jasulaičiu, S. Laima, T. Šavyrovu, S. Ročka publikacijai ruošiamas straipsnis „Neurologinės kilmės mirtys teismo medicinos praktikoje“.

 

Renkami nužudymų Lietuvoje 2004 – 2013 metais statistiniai duomenys statistinei analizei, teismo medicinos rezidentūros baigiamajam darbui.

 

 

Nuo 2013 m. teismo medicinos gydytojų draugijos narė ir Draugijos revizinės komisijos narė.

 

2020  Teismo medicinos gydytojų draugija